Novonoin'ny HTML5 ny Flash

Nolazain'ny mpiandrakitra an'i Flash fa novonoin'ny HTML5 ny Flash Mobile ary avy eo Flash mihintsy.

Silverlight koa dia mety hanaraka azy satria mety tsy hisy intsony ny silverlight 5, satria hovoasolon'ny WPF anaty windows 8 avy hatrany.
Inty misy rohy raha handalina izany ianao....

Sujet: