Fanalehibiazana partition / (Linux)

Ahoana ny fomba tena tsy mamorika raha hanalehibe partition /

Toy izao ny laza adina :-) :

- Manana partition / (256Mo) ohatra
- Manana partition /home (10 Go) ohatra

Tiako ampitomboana 512 Mo ny racine (/) ary avy amin'ny /home na hakana azy.Marihina fa efa misy données tiana ho tazomina avy izy ireo.

Misaotra mialoha @ valiny.

ny principe-ny :
"mbola mandeha foana ny copie-coller fa tsisy registre restaurer-na ohatran'ny an'ny sasany"

1-Sauvegarder-o ny données (tar na cpio na zip na ...ze tian'ialahy (cp no haingana fa jereo fa misy option tsy manova owner sy droit ao)) any anaty partition hafa ankoatr'ireo na any anaty disque hafa - aza adino ny mi-imprimer ny /etc/fstab

2-Manaova disquette de demarrage (mkbootdisk izy raha redhat ... ny hafa tsy fantatro) ... tsy dia ilaina io fa afaka mi-boot amin'ny CD foana dia manao "linux rescue")

3-Poteo amin'ny fdsik ilay partition dia recreer-o arak'izay tian'i Misié (ataovy mode texte fa mety hikatso tampoka ilay X)

4-Monter-o ilay partition vaovao / sy /home
raha izany ka manahirana dia booter-o CD (mode rescue) mety tsy ho hita intsony ny shell mantsy

5-Restaurer-o ny donné (mot clé chroot)
Aza adino ny manova ny /etc/fstab arakaraky ny structure nanaovana ilay disque

6-booter-o amin'izay fa tou de mandeha io

########################
fa ny haingana indrindra ?
raha ohatra ny /var na ny /usr no tsy ampy intsony (ataoko angamba fa tsy hanitatra ny /tmp ny namako :lol: :lol: )
#efa haiko tsara mantsy fa tsy ampy asiana outils sy code source intsony ny partition'ny namako

tsy mila manao an'io ambony io
tsotra fotsiny:

1-su -
2-cp [option tsy manova droit sy owner] /home /<quelque part>
3-fdisk /dev/hda
4-rapartitionner-o ilay /home ihany dia mi-creer-va partition iray na roa (ho an'ny /usr sy /var sy /home !! aza adino)
5- mkdir /mnt/var_temp; mkdir /mnt/usr_temp ; mkdir /home ;
6-
mount /dev/hda<ilay no-creer-na teo> /mnt/var_temp
mount /dev/hda<ilay no-creer-na teo> /mnt/usr_temp
mount /dev/hda<ilay no-creer-na teo> /home
7-
cp [option tsy manova droit sy owner] /mnt/var_temp
cp [option tsy manova droit sy owner] /mnt/usr_temp
cp [option tsy manova droit sy owner] /<quelque part>
/home
8- ovay ny /etc/fstab
ohatra
/dev/hda5 /usr ...etc
/dev/hda6 /var ...etc
/dev/hda7 /home...etc
ataovy mitovy amin'izay efa misy fotsiny
9- reboot sa moa halt sa moa shutdown -Fr sa moa ???

Dia manorata ihany eto raha izany ka manahirana
Dia mazotoa
########################

Dia misaotra andranamana nanome an'io valiny mahafa-po io an. Ao fa entiko manao basket eny Andrainarivo @ moto ela :-)

Marina aloha ilay hoe tsy omby code source sy outil ntsony e :-) . Manandrana kernel vtraky be , kay nitohana teo @ make modules_install :-)

Ary tsy ratsy indray ilay asiana # ny commentaire an :-) .

Fa milay ilay fika an'andranamana io ,efa nanao an'io aho talohaloha kely (ilay fika voalohany) fa t@ izay nisy disque hahafahana nanao sauvegarde :-)

Fa ny olàna dia ity :

- Tsy misy espace hahafahana manao sauvegarde intsony (Tsy misy disque , tsy misy graveur, partition hafa tsy omby ntsony)

Ny fitaovana efa hananana : CD bootable rescue sns

fraz wrote:
....
Fa ny olàna dia ity :

- Tsy misy espace hahafahana manao sauvegarde intsony (Tsy misy disque , tsy misy graveur, partition hafa tsy omby ntsony)

Ny fitaovana efa hananana : CD bootable rescue sns

Manaova "lien symbolique" raha izany: man ln

oh:
# mkdir /home/lib
# cd /lib
Afindrao ny "directory" /lib/modules/
# mv -v modules /home/lib/
Ny "modules" nefa tokony ho ao @ /lib/modules. Eto no miditra ny "lien symbolique":
# ln -sv /home/lib/modules/ /lib/modules

Ataovy tahaka an'io daholo izay "directory" mila toerana
Tsy mila reboot

Mazotoa

fraz> ary izaho aza hanalana f'izaho tsy mahatanty an! :lol: :lol: :lol:

... io fikan'i r4d0 io marina lesy no haingana a!

... fanampiny kely fotsiny hoe ahoana ny hijerena ny occupation-na repertoire iray dia izao

cd <repertoire>
du -h --max-depth=1
na
du -k (ny formattage-ny fotsiny no miova)

izay ry papa a!
mazotoa mi-kaompila ! :wink:

Tena marina izany fa vao nahita an'io fikan dra -r4d0 io koa aho dia hitako hoe tonga dia haingana.

Dia misaotra anareo mitsamy e :-) :-)

mba isorohana ny olana amin'ny partition / hikatso fa feno dia azo eritreretina ity script ity zay mety azo atsaraina :

azo atao ohatra hoe "tadiavozayngeza.sh" ny anarany,
avadika executable
chmod +x tadiavozayngeza.sh
Azo eritreretina hoe alefan'i "root" io, ary programer-na amin'ny "at" na "cron" mihitsy aza
Rediriger-na ho any amin'ny mail ny vokany avy eo

#!/bin/bash
# raha tsy misy variable, dia aseho ny fampiasa azy
[[ -n "$1" ]] || { echo “Usage: findlarge [PATHNAME]“; exit 0 ; }
# find tsotsotra no atao, $1 no variable alefa eo aorian'ny anaran'ny script
find $1 -xdev -printf '%s %p\n' |sort -nr|head -20

IMR

efa voa aho fa ny ataoko dia mampaisa LVM aho ka ny partition atao dia:

/boot => 100Mo ext3 tsy LVM
swap => 2Go na mitovy ny ram LVM
/ => ~20Go ext3 na ext4 LVM
/var => ~XXXGo ext4 LVM izay mety aminao
/home => ~80Go ohatra ext4 LVM

io moa izany tsy serveur fa laptop io, raha te ampitombo 5GB ny /home aho dia:

umount /dev/mapper/vg0-home
lvextend -L+5G /dev/vg0/home
e2fsck -fp /dev/mapper/vg0-home
resize2fs /dev/mapper/vg0-home
mount /dev/mapper/vg0-home /home

izahay zandry kely taty aoriana moa dia namantana fotsiny tamin'ny GParted :-e:-e:-e

Salut daolo

Iza no manana traikefa amin'ny resaka serveur mesageire sous linux ato ? mba afaka mahazo contact ve ?

diso kely "serveur messagerie "