Scheme

Sao dia misy afaka manazava tsotsotra io "langage" io ato azafady. Anaty lesonanay izy io kanefa tsy mety haiko mihitsy ny fandehany.