Asa Informatika

Raha eo amin'ny sehatry ny asa no jerena dia azo lazaina fa mbola misy ihany ny tsena amin'ny resaka informatika raha ny eto Eoropa no jerena. Anisan'izany ny teknolojia Java sy .Net, na dia efa manomboka ahondran'ireo orinasa any Inde azany.

Manomboka miditra tsikelikely amin'ny tsena eto Eoropa ireo orinasa Indianina, anisan'izany Tata  (tata consultancy services) izay nividy SSII maromaro.

Fa misy asa iray izay mbola mitana ihany koa dia ny ERP indrindra fa ny SAP, izay efa nosoratako teto 5 taona lasa angambany izay.

Efa manomboka mihamitombo ireo malagasy mianatra an'izany. Marina fa efa maro ny mpifaninana kanefa mety mbola fotoanany izao raha mbola hianatra izany ianao.

Ao amin'ny EPSI zao ohatra misy Master ahafana mianatra izany. Mihamiakatra isan-taona fotsiny izany ny sarampianarana.